Fotogaléria

r. 1998 - prvý gastronomický festival (ešte pred založením EK), výstava EXPO 1998, Lisabon

european club photo

r. 2000 - prezentácia Európskeho klubu na hotelovej škole PASUG vo Švajčiarsku, v spolupráci so slovensko-švajčiarskym inštitútom UMB

european club photo european club photo european club photo

r. 2002 - zasadnutie Paneurópy vo Viedni 2002
- na fotkách čestní členovia: Otto von Habsburg, Helmuth Kohl, komisár EU p. Verheugen

european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo

r. 2003 - európsky kongres Paneurópy v Banskej Bystrici
- na fotkách : Otto von Habsburg - čestný predseda Paneurópy, p. Klepáč

european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo

Projekt Ing. Kvasnu - prvý Tatra Air, spojenie so svetom, linka Bratislava - Zurich v roku 1992

european club photo european club photo european club photo european club photo  

Ostatné foto z činnosti EK

- premiér Mikuláš Dzurinda na návšteve klubu v Banskej Bystrici
- honorárni konzuli slovenskej a českej republiky v USA (r. 2003), p. Pivnicka a p. Ross
- spustenie projektu leteckej dopravy na Sliač (r. 2002)

european club photo european club photo european club photo european club photo

Gastronomické festivaly:
Brusel

european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo
european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo
european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo
european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo
european club photo        

Bern

european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo
european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo
european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo
european club photo        

Payern

european club photo european club photo european club photo european club photo european club photo
european club photo        

Praha - gastronomický festival pri príležitosti zasadnutia NATO

european club photo european club photo european club photo