História

Jednou z prvých aktivít Európskeho klubu bola oslava 10-teho výročia zamatovej revolúcie, ktorá sa konala vo Švajčiarsku. Pri tejto príležitosti sme usporiadali gastronomický festival, ktorý si túto  udalosť pripomínal formou predstavenia  a propagácie  Slovenska pred vstupom do EÚ. Táto akcia trvala celý mesiac priamo v centre Bernu a mala veľký ohlas aj v médiách. Pri konania akcie  sa stali čestnými členmi EK mnohí členovia švajčiarskej vlády, ako aj  Slováci žijúci vo Švajčiarsku.

Ďalšou akciou bol v roku 2001 gastronomický festival v Bruseli, kde na základe skúseností zo Švajčiarska,  v spolupráci s bruselským klubom podnikateľov Sacre sme  v priebehu jedného mesiaca dokázali odprezentovať slovenskú gastronomickú kultúru, remeslá a pod. Táto akcia mala veľký úspech, vzhľadom k tomu, že Brusel je sídlom EÚ. Aj  pri tejto príležitosti sa členmi klubu stali mnohí predstavitelia krajín EÚ.

Na pozvanie známej belgickej asociácie L´Ilot SACRÉ sa EK s hosťami zúčastnil každoročných osláv sviatku SACRÉ v centre Bruselu a pri tejto príležitosti združenia podpísali 8.9.2001 v bruselskom divadle marionet TOONE chartu o partnerstve. Banská Bystrica sa tak zaradila na čestné miesto medzi partnerské európske mestá ako San Marino, Stuttgart a ďalšie.

Ďalšou podpornou aktivitou vstupu Slovenska do EÚ bola akcia v Prahe, pri príležitosti summitu NATO v roku 2002 a to priamo v jej dejisku. Akcia mala u našich českých priateľov veľký úspech, vzhľadom na historickú spojitosť týchto národov. Túto akciu navštívili skoro všetky delegácie, ktoré boli na summite. Vzhľadom na veľmi dobré vzťahy s americkým veľvyslanectvom, nás priamo v sídle klubu navštívili honorárny konzuli za Slovensko a Českú republiku v USA.

Jednou z najvýznamnejších akcií klubu v spolupráci s Paneurópou, bolo usporiadanie  európskeho kongresu Paneurópy v roku 2004. Mali sme tú česť privítať všetkých popredných predstaviteľov Paneurópy, na čele s jej zakladateľom Ottom von Habsburgom a to vo veku jeho 92 rokov. Počas troch dní sme usporiadali veľa stretnutí. Pre mesto Banská Bystrica to bola veľká česť. 

Vo Viedni v roku 2002 sme boli poctení prijatím čestného členstva takými významnými osobnosťami ako Helmut Kohl a Gűter Verheugen.

Po vstupe Slovenska  do EÚ bol vytlačený pamätný jedálny lístok, ktorým si túto udalosť pripomína EK každý rok, v reštaurácii Zlatý Bažant, v sídle klubu na Námestí SNP 11. Dôležitým dátumom pre EK je aj 17. november, kedy padol komunistický režim v bývalom Československu, ktorého následky bude niesť ešte niekoľko generácií. Po 20 rokoch,  si v Banskej Bystrici pripomína túto udalosť len EK, prostredníctvom gastronomického týždňa pod názvom „Týždeň pádu komunizmu“.

Čo sa týka podnikateľských aktivít, tak tieto sa realizovali hlavne vo vzťahu k členom napr. pri projekte Shopping Europa,  projekte regionálnej  televízie AZTV, Ski Králiky, sponzorstvo pre detskú hádzanú SK polície na Golianovej ulici, spolupráca so Slovensko-švajčiarskym združením pri výchove mladých podnikateľov v oblasti cestovného ruchu a pod. Najväčším projektom EK bolo znovu obnovenie leteckého spojenia a to medzi letiskom Sliač a Prahou a tým aj celým svetom. EK  bola opäť založená spoločnosť Tatra Air s akcionárskou účasťou členov EK, ktorí vložili do tohto projektu vlastné finančné prostriedky, spolu s  mestami Zvolen a Banská Bystrica. V spolupráci s ČSA toto spojenie bolo prevádzkované 3 roky,  až kým sa nevymenilo vedenie VÚC BB, kedy nový predseda VÚC BB p. Milan Murgaš považoval tento projekt za zbytočný pre región a  preto spoluprácu s ČSA zrušil. Spojenie Žilina - Praha, ktoré tiež realizoval EK funguje s podporou regiónu dodnes. (viď informačný leták o letoch Sliač - Praha - Sliač)